Μηχανή

16 - 20 από 134

Μηχανή - Μ 26

Multiple choice question

Kur me motocikleten tuaj ndiqni nje automjet, ne cilet pozicione shmangeni te zini vend:

Pikerisht pas automjetit.

Majtas automjetit.

Ne ato pozicione te cilet nuk mbulohen nga pasqyrat e automjetit.Μηχανή - Μ 27

Multiple choice question

Cilin model vaji perdorni tek motori i motocikletes tuaj dhe ne sa kohe i nderroni vajrat:

Modelin qe ka rrjedhshmerine qe percakton konstruktori dhe e nderroni ne intervale te rregullta sipas atyre qe percaktojne konstruktoret e vajrave dhe te motocikletes.

Modelin qe percakton konstruktori dhe e nderroni ne cdo 1000 km.

Modelin qe percakton konstruktori dhe nderroni vajra kur konceptoni se mbingrohet motori.

Μηχανή - M 29

Multiple choice question

Ne nje karambol (perplasje) te motocikletes me automjet cfare besoni se e mbron shoferin e motocikletes:

Veshja e pershtatshme dhe kaska e posacme mbrojtese.

Hedhja e tij nga motocikleta.

Volumi i vogel i motocikletes.

Μηχανή - Μ 30

Multiple choice question

Nje motociklete e cila rrit shpejtesine me mbi 40 km/h duhet te disponoje:

Vetem drita kryqezuese.

Nuk eshte e imponuar te kete drita te ecjes perpara.

Deri dy drita te ecjes te vendosura ne menyre simetrike njera afer tjetres.

Μηχανή - Μ 31

Multiple choice question

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtesise e nje motociklete me motor mbi 125 cc, kur levizni ne rruge automobilistike eshte:

75 km/h.

120 km/h.

60 km/h.


Pages