Μηχανή

6 - 10 από 134

Μηχανή - Μ 11

Multiple choice question

Nese ne rruge gjate se ciles jini duke drejtuar motocikleten, ka nje seksion i cili porsa eshte asfaltuar. Si veproni:

Nuk i jipni rendesi.

I shmangeni ketij seksioni te rruges.

Ecni mbi kete seksion se ka pershtatje me te mire.Μηχανή - Μ 12

Multiple choice question

Cilin model kandele ( buzhi) perdorni tek motocikleta juaj.

Cilindo model mjafton qe te vidhoset mire.

Te njejtin model me ate qe ju rekomandon nje nga miqte tuaj i cili eshte edhe ai drejtues motociklete.

Model te njejte ose korrespondues me ate qe percakton konstruktori.

Μηχανή - Μ 16

Multiple choice question

Sa e shtrenguar duhet te jete kaska e drejtuesit te motocikletes ne koke te tij:

Te pershtatet mire pa shtrenguar koken.

Ne menyre te vecante e shtrenguar qe te mos dale ne rast perplasje.

Shume e liruar qe te mos djersije koka.

Μηχανή - Μ 18

Multiple choice question

Mundeni te rimorkioni me motocikleten tuaj:

Nje motociklete tjeter.

Asnje nga te dy.

Nje biciklete.

Μηχανή - Μ 19

Multiple choice question

Cilat nga pajisjet e meposhtme nuk perbejne pajime te shoferit te motocikletes:

Akseleratori (pershpejtuesi) dhe celsi i dritave.

Rripi i mezit dhe kaska.

Cismet dhe dorezat.


Pages