Βυτιοφόρο

1 - 10 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 99

Οι οξειδωτικές ουσίες:

Είναι γενικά επικίνδυνες.

Είναι άφλεκτες.

Συντελούν και ενισχύουν την ανάφλεξη.

Είναι πολύ εύφλεκτες.Βυτιοφόρο - ADR 98

Στην κλάση 3 ανήκουν οι:

Εύφλεκτες αέριες ουσίες.

Εύφλεκτες υγρές ουσίες.

Εύφλεκτες ουσίες εν γένει.

Εύφλεκτες στερεές ουσίες.

Βυτιοφόρο - ADR 97

Ο κύριος κίνδυνος των ουσιών της κλάσης 3 είναι:

Η ρύπανση των υδάτων.

Η ευφλεκτότητα.

Η τοξικότητα.

Η καυστικότητα.

Βυτιοφόρο - ADR 96

Μεταφορική μονάδα φορτωμένη με επικίνδυνες ουσίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει:

Περισσότερα από ένα ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο.

Περισσότερα από δυο ημιρυμουλκούμενα.

Περισσότερα από δυο ρυμουλκούμενα.

Πλέον της μιας δεξαμενής.

Βυτιοφόρο - ADR 95

Όπου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς σαν “πλήρες φορτίο” οι αρμόδιες αρχές μπορεί να ζητήσουν:

Να υπάρχει πλήρης φόρτωσης του οχήματος ή των κοντέινερ, χωρίς κενά.

Το όχημα ή το κοντέινερ να φορτωθεί με το μέγιστο μικτό του βάρος.

Το όχημα ή μεγάλο κοντέινερ που χρησιμοποιείται γι’ αυτή τη μεταφορά να φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και να εκφορτωθεί οπουδήποτε.

Το όχημα ή μεγάλο κοντέινερ που χρησιμοποιείται γι’ αυτή τη μεταφορά να φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και να εκφορτωθεί μόνο σε ένα σημείο.

Βυτιοφόρο - ADR 94

“Πιστοποιητικό Εγκρίσεως ADR” εκδίδεται:

Από την αρμόδια αρχή της χώρας ταξινόμησης του οχήματος.

Από την χώρα ή χώρες που πρόκειται να διέλθει το όχημα.

Από την αρμόδια αρχή της χώρας κατασκευής του οχήματος.

Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.Βυτιοφόρο - ADR 93

Κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με:

Δυο κόκκινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι αναβοσβύνοντα.

Δυο κίτρινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι σταθερά ή αναβοσβύνοντα.

Δυο κίτρινα ή κόκκινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι σταθερά ή αναβοσβύνοντα.

Δυο κόκκινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι σταθερά ή αναβοσβύνοντα.

Βυτιοφόρο - ADR 92

Ο καθαρός ατμοσφαιρικός αέρας αποτελείται από:

78% οξυγόνο και 23% άζωτο.

78% άζωτο και 21% οξυγόνο.

21% άζωτο και 78% οξυγόνο.

80% άζωτο και 20% οξυγόνο.

Βυτιοφόρο - ADR 91

Οι ουσίες της κλάσης 9 ποιόν κίνδυνο δεν παρουσιάζουν:

Τοξικότητα.

Οικοτοξικότητα.

Πρόκληση καρκίνου.

Ραδιενέργεια.

Βυτιοφόρο - ADR 90

Οι τοξικές ουσίες της κλάσης 6.1 λέγονται αλλιώς:

Καυστικές.

Δηλητηριώδεις.

Επικίνδυνες.

Εύφλεκτες.


Σελίδες