Μηχανή - Μ 9

Multiple choice question

Σε ένα ιδανικό φρενάρισμα, τι ποσοστό συμμετοχής έχει το φρένο κάθε τροχού της μοτοσυκλέτας:

50% ο εμπρόσθιος και 50% ο οπίσθιος.

75% ο εμπρόσθιος και 25% ο οπίσθιος.

25% ο εμπρόσθιος και 75% ο οπίσθιος.