Μηχανή - Μ 66

Multiple choice question

Σε ένα σχηματισμό δικύκλων (ομαδική οδήγηση), ποιο δίκυκλο παίρνει την τελευταία θέση:

Το δίκυκλο που πηγαίνει πιο αργά.

Οποιοδήποτε δίκυκλο.

Το δίκυκλο που μπορεί να αναπτύξει τη μεγαλύτερη ταχύτητα.