Μηχανή - Μ 5

Multiple choice question

Πότε έχουν τα ελαστικά της μοτοσυκλέτας καλύτερη απόδοση:

Όταν είναι κρύα.

Έχουν πάντα την ίδια απόδοση.

Όταν ζεσταθούν.