Μηχανή - Μ 12

Multiple choice question

Ποιον τύπο αναφλεκτήρα (μπουζί) χρησιμοποιείτε στη μοτοσυκλέτα σας:

Ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτόν που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Ίδιο τύπο με αυτόν που συνιστά ένας φίλος σας δικυκλιστής.

Οποιονδήποτε τύπο, αρκεί να μπορεί να βιδωθεί σωστά.