Μηχανή - Μ 10

Multiple choice question

Όταν βρέχει και οδηγείτε μοτοσυκλέτα, σε πόση απόσταση ακολουθείτε ένα προπορευόμενο όχημα:

Διπλάσια περίπου απ' ό,τι σε στεγνό δρόμο.

Σε κάποια απόσταση που κρίνετε ασφαλή.

Όση κρατάτε και σε στεγνό δρόμο.