Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 9

Multiple choice question

Στα τουριστικά λεωφορεία ζώνες ασφαλείας πρέπει να φορούν:

Ο ξεναγός.

Οι επιβάτες.

Ο οδηγός και ο ξεναγός.