Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 8

Multiple choice question

Οι ζώνες ασφαλείας για τους επιβάτες είναι υποχρεωτικές:

Στα τουριστικά λεωφορεία.

Στα λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.

Στα σχολικά λεωφορεία.