Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 25

Multiple choice question

Η διάρκεια της συνεχούς οδηγήσεως από τον οδηγό ενός λεωφορείου είναι:

5 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.

4 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.

3 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.