Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 24

Multiple choice question

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ενός οδηγού λεωφορείου στη διάρκεια δύο εβδομάδων:

100 ώρες.

80 ώρες.

90 ώρες.