Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 23

Multiple choice question

Πόσες φορές σε μία εβδομάδα ο οδηγός ενός λεωφορείου μπορεί να οδηγεί επί 10 ώρες την ημέρα:

Τρεις (3) φορές.

Μία (1) φορά.

Δύο (2) φορές.