Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 22

Multiple choice question

Πόσες ώρες τουλάχιστον πρέπει να διαρκεί η ημερήσια (περίοδος 24 ωρών) ανάπαυση του οδηγού ενός λεωφορείου:

15 ώρες.

11 ώρες.

14 ώρες.