Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 21

Multiple choice question

Ο έλεγχος λεωφορείου στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται:

Κάθε δύο χρόνια.

Κάθε χρόνο.

Κάθε 6 μήνες.