Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 20

Multiple choice question

Ο μέγιστος αριθμός (σε ποσοστό) των ορθίων επιβατών έναντι των καθημένων ενός υπεραστικού λεωφορείου ποιος είναι:

30%.

25%.

50%.