Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 19

Multiple choice question

Η μεταφορά παιδιών ηλικίας κάτω των 6 ετών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία επιτρέπεται, όταν:

Φορούν ζώνη ασφαλείας.

Καταλαμβάνουν θέση όπισθεν άλλου καθίσματος επιβάτη.

Συνοδεύονται από άλλο πρόσωπο, που επιμελείται της μεταφοράς τους, και κάθονται μαζί σε κάθισμα επιβάτη, εμπρός από το οποίο υπάρχει άλλο κάθισμα επιβάτη.