Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 18

Multiple choice question

Επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά λεωφορεία; Αν ναι, μέχρι ποιο αριθμό:

Ναι, όσους αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.

Ναι, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των καθημένων επιβατών.

Ναι, όσους χωράει το λεωφορείο.