Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 17

Multiple choice question

Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:

Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.

Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.

Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.