Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 14

Multiple choice question

Τα λεωφορεία πρέπει να ελέγχονται και να εφοδιάζονται με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων:

Κάθε χρόνο.

Κάθε δύο χρόνια.

Κάθε 6 μήνες.