Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 13

Multiple choice question

Οι ζώνες ασφαλείας:

Είναι τα μοναδικά συστήματα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί στα αυτοκίνητα.

Πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση.

Είναι ασήμαντης χρησιμότητας στην κυκλοφορία.