Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 12

Multiple choice question

Κατά την κυκλοφορία, η χρήση των φώτων ομίχλης:

Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση πυκνής ομίχλης τόσο στα αστικά κέντρα όσο και εκτός αυτών.

Είναι υποχρεωτική ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν προσπερνάτε στρατιωτική φάλαγγα.

Δεν επιτρέπεται στα τούνελ.