Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 11

Multiple choice question

Σε περίπτωση που η εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος κοπεί στα δύο, τότε πρέπει:

Να αγοράσετε και να τοποθετήσετε μία ανταλλακτική πινακίδα.

Να στερεωθούν τα δύο τμήματα μαζί.

Να αποταθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών για αντικατάσταση.