Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 1

Multiple choice question

Η στάθμευση των λεωφορείων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών πόσες συνεχείς ώρες επιτρέπεται:

Μέχρι 12 ώρες.

Όσες ώρες θέλει ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του.

Μέχρι 24 ώρες.