Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 9

Multiple choice question

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος λεωφορείου, για διεθνείς μεταφορές, είναι:

2,55 m.

2,50 m.

2,60 m.