Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8

Multiple choice question

Το μέγιστο μήκος ενός αρθρωτού λεωφορείου είναι:

15,00 m.

16,00 m.

18,75 m.