Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7

Multiple choice question

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

26.000 kg.

24.000 kg.

28.000 kg.