Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 6

Multiple choice question

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

20.000 kg.

16.000 kg.

19.000 kg.