Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5

Multiple choice question

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:

7.000 kg.

7.500 kg.

8.000 kg.