Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 4

Multiple choice question

Σύμφωνα με τη νομοθεσία το ωφέλιμο φορτίο του λεωφορείου προκύπτει από:

Το άθροισμα του απόβαρου και του φορτίου.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όταν αφαιρέσομε το απόβαρο.

Το μικτό φορτίο, όταν αφαιρέσομε το φορτίο.