Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3

Multiple choice question

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:

Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.

Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.

Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.