Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25

Multiple choice question

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

11.500 kg.

12.000 kg.

13.000 kg.