Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 19

Multiple choice question

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός απλού άξονα μη διευθυντήριου και μη κινητήριου σε λεωφορείο είναι:

10.000 kg.

11.500 kg.

13.000 kg.