Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16

Multiple choice question

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

28.000 kg.

26.000 kg.

25.000 kg.