Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15

Multiple choice question

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

19.000 kg.

18.000 kg.

16.000 kg.