Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13

Multiple choice question

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το ελάχιστο ύψος υπερυψωμένου λεωφορείου πρέπει να υπερβαίνει:

Τα 3,50 m.

Τα 3 m.

Τα 3,20 m.