Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12

Multiple choice question

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος λεωφορείου, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:

4,00 m.

3,80 m.

4,20 m.