Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10

Multiple choice question

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος διαξονικού λεωφορείου για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:

12,5 m.

11,5 m.

13,5 m.