Λεωφορείο

191 - 191 από 191

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10

Multiple choice question

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος διαξονικού λεωφορείου για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:

13,5 m.

12,5 m.

11,5 m.
Σελίδες