Λεωφορείο

181 - 190 από 191

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 21

Multiple choice question

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:

17.000 kg.

22.000 kg.

20.000 kg.Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20

Multiple choice question

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τα 9.500 kg, είναι:

25.000 kg.

26.000 kg.

28.000 kg.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2

Multiple choice question

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:

Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.

Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.

Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 19

Multiple choice question

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός απλού άξονα μη διευθυντήριου και μη κινητήριου σε λεωφορείο είναι:

11.500 kg.

13.000 kg.

10.000 kg.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18

Multiple choice question

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

32.000 kg.

29.000 kg.

28.000 kg.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17

Multiple choice question

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

29.000 kg.

32.000 kg.

28.000 kg.Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16

Multiple choice question

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

28.000 kg.

25.000 kg.

26.000 kg.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15

Multiple choice question

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

16.000 kg.

19.000 kg.

18.000 kg.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13

Multiple choice question

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το ελάχιστο ύψος υπερυψωμένου λεωφορείου πρέπει να υπερβαίνει:

Τα 3,20 m.

Τα 3 m.

Τα 3,50 m.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12

Multiple choice question

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος λεωφορείου, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:

4,00 m.

3,80 m.

4,20 m.


Σελίδες