Λεωφορείο

171 - 180 από 191

Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 1

Multiple choice question

Η στάθμευση των λεωφορείων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών πόσες συνεχείς ώρες επιτρέπεται:

Όσες ώρες θέλει ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του.

Μέχρι 24 ώρες.

Μέχρι 12 ώρες.Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 9

Multiple choice question

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος λεωφορείου, για διεθνείς μεταφορές, είναι:

2,50 m.

2,55 m.

2,60 m.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7

Multiple choice question

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

28.000 kg.

26.000 kg.

24.000 kg.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 6

Multiple choice question

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

16.000 kg.

20.000 kg.

19.000 kg.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5

Multiple choice question

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:

7.500 kg.

8.000 kg.

7.000 kg.Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 4

Multiple choice question

Σύμφωνα με τη νομοθεσία το ωφέλιμο φορτίο του λεωφορείου προκύπτει από:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όταν αφαιρέσομε το απόβαρο.

Το μικτό φορτίο, όταν αφαιρέσομε το φορτίο.

Το άθροισμα του απόβαρου και του φορτίου.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3

Multiple choice question

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:

Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.

Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.

Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 26

Multiple choice question

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

11.500 kg.

12.000 kg.

13.000 kg.

Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25

Multiple choice question

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

11.500 kg.

13.000 kg.

12.000 kg.


Σελίδες