Λεωφορείο

161 - 170 από 191

Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 2

Multiple choice question

Επειδή τα λεωφορεία, όταν είναι σταθμευμένα εντός κατοικημένων περιοχών, προεξέχουν από τα υπόλοιπα οχήματα και παρακωλύουν την ορατότητα των πεζών, πρέπει να αποφεύγεται η στάθμευση στις οδούς:

Όχι.

Ναι.Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 19

Multiple choice question

Η μεταφορά παιδιών ηλικίας κάτω των 6 ετών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία επιτρέπεται, όταν:

Φορούν ζώνη ασφαλείας.

Καταλαμβάνουν θέση όπισθεν άλλου καθίσματος επιβάτη.

Συνοδεύονται από άλλο πρόσωπο, που επιμελείται της μεταφοράς τους, και κάθονται μαζί σε κάθισμα επιβάτη, εμπρός από το οποίο υπάρχει άλλο κάθισμα επιβάτη.

Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 18

Multiple choice question

Επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά λεωφορεία; Αν ναι, μέχρι ποιο αριθμό:

Ναι, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των καθημένων επιβατών.

Ναι, όσους αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.

Ναι, όσους χωράει το λεωφορείο.

Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 17

Multiple choice question

Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:

Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.

Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.

Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.

Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 16

Multiple choice question

Η άδεια οδηγήσεως Δ ή Δ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:

Κάθε τρία (3) χρόνια.

Κάθε πέντε (5) χρόνια.

Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο έτος.

Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 14

Multiple choice question

Τα λεωφορεία πρέπει να ελέγχονται και να εφοδιάζονται με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων:

Κάθε 6 μήνες.

Κάθε δύο χρόνια.

Κάθε χρόνο.Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 13

Multiple choice question

Οι ζώνες ασφαλείας:

Είναι τα μοναδικά συστήματα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί στα αυτοκίνητα.

Είναι ασήμαντης χρησιμότητας στην κυκλοφορία.

Πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση.

Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 12

Multiple choice question

Κατά την κυκλοφορία, η χρήση των φώτων ομίχλης:

Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση πυκνής ομίχλης τόσο στα αστικά κέντρα όσο και εκτός αυτών.

Δεν επιτρέπεται στα τούνελ.

Είναι υποχρεωτική ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν προσπερνάτε στρατιωτική φάλαγγα.

Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 11

Multiple choice question

Σε περίπτωση που η εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος κοπεί στα δύο, τότε πρέπει:

Να στερεωθούν τα δύο τμήματα μαζί.

Να αποταθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών για αντικατάσταση.

Να αγοράσετε και να τοποθετήσετε μία ανταλλακτική πινακίδα.

Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 10

Multiple choice question

Εάν αλλάξετε τον εξωτερικό χρωματισμό του οχήματός σας:

Δεν έχετε καμιά υποχρέωση, εφόσον γράψετε πάλι τις εξωτερικές ενδείξεις, που πρέπει να φέρει το όχημα.

Έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε στην Υπηρεσία που σας εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Η υποχρέωσή σας να το δηλώσετε εξαρτάται από το μέγιστο μικτό φορτίο του οχήματος.


Σελίδες