Λεωφορείο

141 - 150 από 191

Λεωφορείο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 7

Multiple choice question

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως:

Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.

Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.

Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.Λεωφορείο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 6

Multiple choice question

Αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα πάνω από 0,8 έως και 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, τι ποινές του επιβάλλονται:

Πρόστιμο 100.000 δρχ. και αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 3 μήνες.

Πρόστιμο 200.000 δρχ. και αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 1 μήνα.

Πρόστιμο 100.000 δρχ.

Λεωφορείο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 5

Multiple choice question

Αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα πάνω από 0,5 έως και 0,8 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, τι ποινές του επιβάλλονται:

Πρόστιμο 50.000 δρχ. και αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 1 μήνα.

Πρόστιμο 50.000 δρχ.

Πρόστιμο 100.000 δρχ.

Λεωφορείο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 4

Multiple choice question

Αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα πάνω από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, τι ποινές του επιβάλλονται:

Πρόστιμο 200.000 δρχ. και αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 3 μήνες.

Αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 5 χρόνια.

Πρόστιμο 200.000 δρχ., φυλάκιση 2 τουλάχιστον μηνών, αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 6 μήνες και αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από 10 μέρες έως 6 μήνες.

Λεωφορείο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 3

Multiple choice question

Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης:

Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.

Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.

Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.

Λεωφορείο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 2

Multiple choice question

Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 15 χρόνια τουλάχιστον.

Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 χρόνια τουλάχιστον.

Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 20 χρόνια τουλάχιστον.Λεωφορείο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 11

Multiple choice question

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη.

Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 20 έτη.

Μέχρι και την οριστική στέρηση του δικαιώματος επαναποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.

Λεωφορείο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 10

Multiple choice question

Τι ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί για δεύτερη φορά εντός δύο ετών (υπότροπος) να έχει πάνω από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, ανεξαρτήτως της περιεκτικότητας αλκοόλ στην πρώτη παράβαση:

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 5 χρόνια.

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 2 χρόνια.

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 3 χρόνια.

Λεωφορείο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1

Multiple choice question

Αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, και βρεθεί υπό την επήρεια αλκοόλ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει κάθε ζημιά χωρίς καμιά απαίτηση απ' αυτόν:

Ναι. Θα καταβάλει την αποζημίωση χωρίς καμιά επίπτωση σ' αυτόν.

Όχι. Θα καταβάλει την αποζημίωση σε τρίτους, αλλά στη συνέχεια θα στραφεί εναντίον του.

Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 9

Multiple choice question

Στα τουριστικά λεωφορεία ζώνες ασφαλείας πρέπει να φορούν:

Οι επιβάτες.

Ο οδηγός και ο ξεναγός.

Ο ξεναγός.


Σελίδες