Λεωφορείο

131 - 140 από 191

Λεωφορείο - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 27

Multiple choice question

Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:

Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.

Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.

Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.Λεωφορείο - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 26

Multiple choice question

Σε ποιες περιοχές κυμαίνεται η μικρότερη επιτρεπόμενη πίεση πεπιεσμένου αέρα σε ένα πνευματικό σύστημα φρένων:

Περίπου 5-6 bar.

Περίπου 14-15 bar.

Περίπου 9-10 bar.

Λεωφορείο - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 21

Multiple choice question

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS):

Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε (σε βρεγμένο δρόμο).

Αποτρέπει την ολίσθηση των τροχών κατά την επιτάχυνση.

Αποτρέπει το μπλοκάρισμα του διαφορικού στις στροφές.

Λεωφορείο - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 18

Multiple choice question

Ποια είναι η λειτουργία του βοηθητικού άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:

Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.

Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.

Λαμβάνει την κίνηση από τον πρωτεύοντα άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.

Λεωφορείο - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 17

Multiple choice question

Στο στροφόμετρο ορισμένων λεωφορείων υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα. Σε ποια κλίμακα είναι ο δείκτης όταν έχετε υπερβολική κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με την αποδιδόμενη ισχύ του κινητήρα:

Στην πράσινη.

Στην κόκκινη.

Στην κίτρινη.

Λεωφορείο - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 16

Multiple choice question

Σε στροφόμετρο λεωφορείου, που υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα, σε ποια κλίμακα πρέπει να είναι ο δείκτης, για να έχετε καλή απόδοση του κινητήρα και περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου:

Στην πράσινη.

Στην κίτρινη.

Στην κόκκινη.Λεωφορείο - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 14

Multiple choice question

Ποια είναι η λειτουργία του πρωτεύοντα άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:

Λαμβάνει την κίνηση από τον κεντρικό άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.

Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων, μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.

Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.

Λεωφορείο - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 10

Multiple choice question

Σε αυτοτελές όχημα με αερόφρενα, ο χρόνος πληρώσεως των αεροφυλακίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από:

Τρία (3) λεπτά για αύξηση της πιέσεως από το 0 στο 65% της μέγιστης πιέσεως.

Δεν υπάρχει όριο, αρκεί να γεμίσουν τα αεροφυλάκια.

Δέκα (10) λεπτά για αύξηση της πιέσεως από το 0 στο 65% της μέγιστης πιέσεως.

Λεωφορείο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 9

Multiple choice question

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με θάνατο:

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 3 χρόνια.

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 5 χρόνια.

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 4 χρόνια.

Λεωφορείο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 8

Multiple choice question

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό:

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 μήνες μέχρι 3 χρόνια.

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 1 μήνα μέχρι 1 χρόνο.

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια.


Σελίδες